^ Powrót na górę

 

 

Droga Brzeźnio-Rembów w remoncie

Rozmiar tekstu:

pzd
Uwaga kierowcy! W Brzeźniu spotkacie się z utrudnieniami, związanymi z przebudową drogi powiatowej Brzeźnio-Rembów. Inwestycję realizuje Powiat Sieradzki w finansowej współpracy z samorządem gminnym.

Remontem objęty jest ponaddwukilometrowy odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką do centrum Brzeźnia. Do końca tego roku powstanie tam nowy chodnik, odcinek kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnia o szerokości 6, a na długości 1 km – 7 metrów.

Całkowity koszt inwestycji to około 4 mln zł. Na kwotę tę składają się środki Powiatu Sieradzkiego, Gminy Brzeźnio oraz dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

T.O.

1  2

3  4