^ Powrót na górę

 

 

Nowy chodnik na Kościuszki w Warcie

Rozmiar tekstu:

Widok chodnika przy ul. Kościuszki w Warcie po lewej stronie w tle budynek poczty polskiej, po prawej budynek Warckiego Centrum Kultury. Na zdjęciu chodnikiem idą: od lewej dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – Robert Piątek, Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego- Tomasz Baliński oraz  Marcin Sosin - przedstawiciel wykonawcy.Przy ulicy Kościuszki w miejscowości Warta na odcinku 217 metrów, został przeprowadzony remont chodnika. Wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę betonową. Wykonawcą robót były Sieradzkie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o.


Zadanie wspólnie finansowane przez Powiat Sieradzki i Gminę Warta. Wartość całkowita zadania 91 631,93 zł.

I.L.

Fragment chodnika ul. Kościuszki w Warcie , z lewej strony budynek Poczty PolskiejFragment chodnika przy ul. Kościuszki w Warcie, po prawo zabudowania gospodarcze.Na wyremontowanych chodniku przy ul. Kościuszki w Warcie stoją od lewej; Burmistrz Warty Krystian Krogulecki, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu- Robert Piątek, Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego- Tomasz Baliński, Marcin Sosin- przedstawiciel wykonawcy oraz Zastępca Burmistrza Warty Mariusz LewandowskiNa wyremontowanym chodniku przy ul. Kościuszki w Warcie stoją od lewej: Burmistrz Warty Krystian Krogulecki oraz Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński