^ Powrót na górę

 

 

Remont schetynówki w gminie Klonowa

Rozmiar tekstu:

pzd
Drogowcy wakacji nie mają, co więcej, lato jest dla nich okresem najbardziej intensywnych prac. Takie prace trwają obecnie m.in. na drodze powiatowej z Klonowej do granicy powiatu sieradzkiego z powiatem wieruszowskim.

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i gminy Klonowa. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek.

Długość remontowanego odcinka to 3585 metrów. Droga biegnie od początku miejscowości (jadąc od skrzyżowania z drogą krajową), przez skrzyżowanie w centrum Klonowej aż do granicy powiatów sieradzkiego i wieruszowskiego.

Zakres robót obejmuje m.in.: korektę geometrii skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie ogrodzenia segmentowego o długości 12 m przy szkole w Klonowej, przebudowę chodnika na długości 90 m, wydzielenie nowego pasa ruchu – lewoskrętu na drodze powiatowej, poszerzenie drogi do 5,5 m, utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego.

W tegorocznym budżecie powiatu na inwestycję tę została zarezerwowana kwota 1 720 167 zł. Drugie tyle Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał ze schetynówek. Do remontu dołożyła się również gmina Klonowa, przeznaczając na niego 200 tys. zł.

T.O.

IMG 8791  IMG 8800

IMG 8808  IMG 8814

IMG 8817  IMG 8822

IMG 8827  IMG 8829

IMG 8838  IMG 8842