^ Powrót na górę

 

 

Odbiór techniczny inwestycji w Cielcach

Rozmiar tekstu:

pzd
Zakończyła się przebudowa chodnika w Cielcach (gmina Warta) – przy drodze powiatowej nr 1736E. Inwestycję zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu przy finansowej współpracy z gminą Warta.

Wykonawcą remontu było przedsiębiorstwo „Dren-Kan” z Rudy koło Sieradza. Przedstawiciele firmy uczestniczyli w czwartkowym odbiorze technicznym inwestycji. Stronę samorządową reprezentowali: Mariusz Bądzior, wicestarosta sieradzki, Robert Piątek, dyrektor PZD w Sieradzu, Sławomir Janczak, zastępca burmistrza gminy i miasta Warta oraz Jacek Maj, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie.

W zakresie robót znalazły się m.in.: wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i chodniku o grubości odpowiednio 8 i 6 cm oraz odtworzenie nawierzchni bitumicznej po wykonaniu kanalizacji. Chodnik został przebudowywany na odcinku o długości 138 m.

T.O.

IMG 6612  IMG 6622

IMG 6628  IMG 6632