Droga Pipie-Marianów po odbiorze technicznym

Rozmiar tekstu:

2
Droga powiatowa Pipie-Marianów w gminach Brąszewice i Błaszki przeszła odbiór techniczny i została oddana do użytku po remoncie. Prace trwały prawie całe wakacje.

Przebudowany odcinek (3,7 km) biegnie w całości przez tereny rolnicze i leśne gmin Brąszewice i Błaszki. Obsługuje ruch lokalny związany z uprawą roli przez mieszkańców wsi Pipie, Budy, Kije i Marianów. Przy odcinku tym rozwinięty jest ponadto przemysł drzewny ukierunkowany głównie na produkcję palet.

Zakres prac objął remont przepustu wraz z montażem ścianek czołowych, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni przez wykonanie warstwy o grubości 5-8 cm z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy ziemnych destruktem bitumicznym, ustawienie na przepustach barier sprężystych stalowych oraz uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego. Remont wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Sieradza za kwotę 717 057 74 zł.

W odbiorze technicznym uczestniczyli przedstawiciele firmy wykonującej remont oraz władze powiatu sieradzkiego – starosta Dariusz Olejnik, wicestarosta Mariusz Bądzior, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Piątek, a także wójt gminy Brąszewice Karol Misiak.

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9