^ Powrót na górę

 

 

Powiatowo-gminne utwardzanie drogi w Dziebędowie

Rozmiar tekstu:

pzd
Kolejny przykład współpracy Powiatu Sieradzkiego z samorządem gminnym przy inwestycjach drogowych. W Dziebędowie (gm. Wróblew) trwa utwardzanie powiatowej drogi gruntowej tłuczniem granitowym.

Prace prowadzone są wzdłuż zabudowań za torami kolejowymi w kierunku na Orzeżyn. Inwestycję realizują na spółkę Powiat Sieradzki i Gmina Wróblew, przy czym wkład Powiatu to materiał, którym utwardzana jest nawierzchnia (tłuczeń granitowy). Wkładem Gminy jest sprzęt i pracownicy.

T.O.