Odbiór techniczny chodnika w Rudzie

Rozmiar tekstu:

pzd1
Zakończyły się prace przy drugim etapie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Ruda w gminie Sieradz. Etap pierwszy został zrealizowany dwa lata temu i, podobnie jak ten drugi, były wspólnym przedsięwzięciem Powiatu Sieradzkiego i Gminy Sieradz.

W 2013 r. oddany został do użytku 650-metrowy odcinek chodnika przy drodze powiatowej w Rudzie. Koszt prac wyniósł wówczas 137 032 58 zł, w tym środki Powiatu stanowiły 87 032 58 zł, a Gminy – 50 000 zł. Prace trwały od 30 sierpnia do końca października. Przebudowa obejmowała również wykonanie zjazdów do posesji. Wykonawcą była firma „In-Wiór” z Gozdów (gm. Brzeźnio). To samo przedsiębiorstwo zrealizowało drugi etap, w którym chodnik (na odcinku 350 m) pociągnięty został dalej, w kierunku zachodnim. Inwestycję przeprowadzono przy 70-tysięcznym udziale finansowym Gminy i 45-tysięcznym zaangażowaniu Powiatu.

W odbiorze technicznym inwestycji uczestniczyli przedstawiciele obu samorządów oraz wykonawcy. Stronę powiatową reprezentowali: wicestarosta sieradzki Mariusz Bądzior, Skarbnik Powiatu Iwona Piekarczyk i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Piątek, zaś Gminę Sieradz – wójt Jarosław Kaźmierczak, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Sieradz Jan Hankiewicz oraz radny Rady Gminy Jan Świątek (mieszkaniec Rudy).

T.O.

IMG 5249  IMG 5254

IMG 5258  IMG 5267