^ Powrót na górę

 

 

Odznaczenia dla zasłużonych dla Ziemi Sieradzkiej

Rozmiar tekstu:

1
Były starosta sieradzki Kazimierz Kościelny i prezes zarządu firmy Medana Pharma S.A. Anna Durdyn odebrali z rąk starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika i przewodniczącego Rady Powiatu Sieradzkiego Henryka Waludy odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”.

O przyznaniu tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” Kazimierzowi Kościelnemu i sieradzkiej Medanie zdecydowała Rada Powiatu Sieradzkiego na posiedzeniu 26 czerwca. Odznaczenia zostały wręczone drugiego dnia Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego – w niedzielę 14 września.

Uchwały oraz uzasadnienia do nich tuż przed wręczeniem odznaczeń podczas jarmarku przeczytał przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Henryk Waluda.

Fragment uzasadnienia uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” Kazimierzowi Kościelnemu:

„Początki jego kadencji wiążą się z tworzeniem struktur organizacyjnych nowo powstałego powiatu, co w przypadku Sieradza było zadaniem szczególnie trudnym – utrata statusu województwa skutkowała ograniczeniem zakresu spraw, które dotychczas mieszkańcy mogli załatwiać na miejscu, co z kolei wiązało się z ograniczeniem zatrudnienia i koniecznością przekazania majątku. Staroście Kościelnemu przypadł też w udziale obowiązek wprowadzenia powiatu w nową rzeczywistość Polski jednoczącej się z Unią Europejską. Dzięki jego zaangażowaniu powiat sieradzki był liderem w korzystaniu z funduszy przedakcesyjnych, a w późniejszych latach, po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, z funduszy europejskich realizował liczne projekty w dziedzinie infrastruktury drogowej, oświaty, kultury oraz rozwoju zasobów ludzkich”.

Fragment uzasadnienia uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” firmie Medana Pharma S.A.:

„Medana Pharma S.A. jest liderem w dziedzinie produkcji leków pediatrycznych i preparatów witaminowych w nowoczesnych postaciach. W port folio firmy znajdują się również leki dermatologiczne oraz stosowane w chorobach narządów ruchu, a także środki spożywcze, produkty kosmetyczne i wyroby medyczne. Medana Pharma S.A. bardzo aktywnie działa w środowisku lokalnym, wspierając rozmaite działania i inicjatywy, głównie z zakresu ochrony zdrowia, działalności placówek wychowawczych i sportowych zaangażowanych w pracę z dziećmi i młodzieżą”.

O przyznaniu obu tytułów radni powiatowi zdecydowali jednogłośnie.

T.O.

2  3

4  5

                                   6