^ Powrót na górę

 

 

Sieradzki skansen stolicą folkloru Polski centralnej

Rozmiar tekstu:

skansen
Łącznie 64 uczestników – 12 kapel autentycznych, 4 kapele opracowane i 9 solistów instrumentalistów – wystąpiło podczas niedzielnych XV Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka – autentyzm i inspiracje”. Festiwal odbył się w Sieradzkim Parku Etnograficznym.

„Jury pragnie zauważyć, że wśród stałych uczestników spotkań są laureaci ogólnopolskich festiwali i laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga, należący do grona najwybitniejszych przedstawicieli folkloru tradycyjnego na skalę ogólnopolską” – napisali jurorzy tegorocznej edycji SFPC w protokole festiwalu. Występujących oceniało jury w składzie: Ewa Sławińska-Dahlig, etnomuzykolog z Łódzkiego Domu Kultury, Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, etnograf współpracujący z ŁDK Paweł Kieroń, etnograf z Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii kapel autentycznych: siedem równorzędnych pierwszych nagród po 450 złotych: kapela ludowa Tadeusza Kubiaka z Leśmierza, kapela Marty Cichej z Sieradza, kapela „Dobrzeliniacy” z Żychlina, kapela „Bobrowianie” z Rzeczycy, kapela „Dia Bu Bu” z Łodzi, kapela z Kociny i kapela Andrzeja Rożeja z Tomaszowa-Białobrzegów; trzy równorzędne drugie nagrody po 350 złotych: kapela ludowa z Orzku, kapela Gmajów z Rzeczycy i kapela „Powijoki”; dwie równorzędne trzecie nagrody po 300 złotych: kapela ludowa „Brzeziny I” i kapela ludowa „Brzeziny II”.

W kategorii kapel opracowanych: dwie równorzędne pierwsze nagrody po 500 złotych: kapela ludowa „Tkacze” z Moszczenicy i Sieradzka Kapela Ludowa; druga nagroda 400 złotych: kapela „Witaszewiacy” z Góry Świętej Małgorzaty; trzecia nagroda 300 złotych: kapela „Sami Swoi” z Opatówka.

W kategorii solistów-instrumentalistów: cztery równorzędne pierwsze nagrody po 200 złotych: Andrzej Rożej, skrzypek z Tomaszowa-Białobrzegów, Janusz Urbaniak, harmonista z Goszczanowa, Jan Kępa, skrzypek z Rzeczycy i Roman Wojciechowski, skrzypek z Tomaszowa Mazowieckiego; dwie równorzędne drugie nagrody po 150 złotych: Józef Stankiewicz, skrzypek z Łodzi i Jan Ogonowski, również skrzypek z Łodzi; trzy równorzędne trzecie nagrody po 100 złotych: Eugeniusz Rebzda, skrzypek z Łaznowa, Czesław Skrzydłowski, skrzypek z Pabianic i Jerzy Dzierżek, skrzypek z Sierzchów.

Jury wytypowało również wykonawców, którzy w dniach 23-26 czerwca wezmą udział w 50. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Pojadą na niego: kapela Marty Cichej z Sieradza, Janusz Urbaniak, harmonista z Goszczanowa i Andrzej Rożej, skrzypek z Tomaszowa-Białobrzegów.

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21