^ Powrót na górę

 

 

Rocznica wybuchu wojny

Rozmiar tekstu:

rocznica wojny
Władze samorządowe Powiatu Sieradzkiego wzięły udział w uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zorganizowanej na cmentarzu w Sieradzu-Męce. Uczciły w ten sposób pamięć żołnierzy polskich poległych w pierwszych dniach września 1939 r. podczas walk na linii rzeki Warta.

Kwiaty na zbiorowej mogile 160 żołnierzy Wojska Polskiego złożyli: starosta sieradzki Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki i przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Henryk Waluda.

Uroczystość na cmentarzu poprzedziła msza święta w kościele w Męce. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali na cmentarz. Tu okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Uroczystość uświetniła kompania honorowa 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Sieradza.

Głównym punktem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy września 1939. Składali je samorządowcy miasta, gminy i powiatu, a także kombatanci, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych, szkół oraz organizacji społecznych.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  27

28  29

30  31