^ Powrót na górę

 

 

Tytus Maleszewski, malarz zapomniany

Rozmiar tekstu:

pbp
Dziewiętnastowieczny malarz i rysownik Tytus Maleszewski, poza tym, że tu się urodził, innych związków z Sieradzem nie miał, a przynajmniej nic o nich nie wiadomo. I pewnie dlatego współcześni sieradzanie niewiele o nim wiedzą.

Pisarz Sądu Pokoju Marcin Maleszewski, ojciec artysty, przyjechał do Sieradza wraz z żoną Franciszką, prawdopodobnie z nakazu służbowego. Gdzie mieszkali i jak długo, nie wiadomo, wiadomo natomiast, że tu, w Sieradzu, 4 stycznia 1827 r. przyszło na świat ich dziecko. Chłopiec na chrzcie otrzymał imiona Tytus Józef Marcin. W tym samym roku, również w Sieradzu urodził się Maksymilian Fajans, późniejszy warszawski fotograf i wydawca. Obaj po latach spotkali się w Warszawie, przyjaźnili się i współpracowali, czego efektem był album z wizerunkami królów polskich.

Tytus wraz z rodzicami dość wcześnie wyjechał do Warszawy, gdzie ukończył Szkołę Sztuk Pięknych. Do Sieradza nie wrócił, ale związał się z Kaliszem, stolicą guberni. – Małe miasteczko powiatowe, jakim był wówczas Sieradz, za wiele mu oferować nie mogło i najzwyczajniej w świecie nie miałby tu dla kogo malować. Co innego Kalisz. Na swoje utrzymanie Maleszewski pracował, ucząc rysunku – mówi Jan Pietrzak. Potem artysta wyjeżdża do Paryża, uzupełniając trójkąt (Warszawa-Kalisz-Paryż), w którym spędził większość życia.

Był portrecistą, rzadziej spod jego pędzla wychodziły pejzaże i kompozycje oparte na motywach zaczerpniętych z literatury. Pozostawił po sobie portrety m.in. Jana Kochanowskiego, Fryderyka Szopena, Adama Mickiewicza, Heleny Modrzejewskiej, Teofila Lenartowicza, Zygmunta Krasińskiego, Tadeusza Kościuszki, Artura Grottgera, Stanisława Moniuszki i… cara Aleksandra. Za ten ostatni obraz, wystawiony w Petersburgu, malarz otrzymał od władz rosyjskich złoty medal.

„Pomagał (…) mistrzowi Janowi Matejce w organizowaniu prezentacji jego obrazu ‘Unia Lubelska’ i walnie przyczynił się, by obraz ten dostał najwyższe wyróżnienie konkursowego Jury. W 1873 osiadł na stałe w Warszawie. Od 1878 r. w swojej pracowni prowadził kursy rysunku i malarstwa oraz restauracji obrazów” – pisał o Maleszewskim w „Leksykonie Miasta Sieradza” Marek Jędras.

Poza tym, że miał żonę i nie miał dzieci, o życiu prywatnym Maleszewskiego nic nie wiadomo. Żaden z biografów artysty nie odnotował nawet jej imienia. Towarzyszka życia musiała umrzeć przed nim albo pozostać w Paryżu, bo – jak donosiły gazety – w ostatniej drodze na Powązki malarzowi towarzyszyli koledzy i przyjaciele. Tytus Maleszewski umarł w 1898.

T.O.

1  2

3  4

6  7

8  9

10  11

12  13