^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie z folklorem Polski centralnej

Rozmiar tekstu:

muzeum
W ostatnią niedzielę maja Sieradzki Park Etnograficzny był miejscem 16. Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka – autentyzm i inspiracje”. Wystąpiło 20 kapel ludowych oraz 9 solistów instrumentalistów z województwa łódzkiego i powiatu kaliskiego.

Impreza miała charakter konkursu. Artyści rywalizowali w czterech kategoriach: kapel autentycznych, kapel opracowanych, solistów instrumentalistów i zespołów inspirowanych folklorem.

Występom towarzyszyły prezentacje sztuki i rękodzieła artystycznego sieradzkich twórców ludowych. Można było podziwiać nie tylko ich prace, ale także zgłębić tajniki stosowanych technik.

Podczas obrad jury wystąpił gość specjalny imprezy – kapela „Zwykli Ludzie” z Warszawy – nawiązująca do opoczyńskich tradycji muzycznych.

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: prof. Piotr Dahlig, etnomuzykolog z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Ewa Sławińska-Dahlig, etnomuzykolog z Łódzkiego Domu Kultury i Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, etnograf z Łódzkiego Domu Kultury. Jurorzy przesłuchali 17 kapel autentycznych, 2 kapele opracowane, 9 solistów instrumentalistów i 1 zespół inspirowany folklorem. Przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii kapel autentycznych:

1) 7 równorzędnych I nagród w wysokości 700 zł (ufundowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez prezydenta Sieradza. Nagrody te otrzymali:

– kapela Czesława Kocemby z Łagowa,

– kapela ludowa Tadeusza Kubiaka z Leśmierza,

– kapela „Opocznianka” z Opoczna,

– kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego,

– kapela Romana Wojciechowskiego ze Sławna,

– kapela „Bobrowianie” z Rzeczycy,

– kapela „Napięcie” z Łodzi.

2) 6 równorzędnych II nagród w wysokości 500 zł (ufundowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Otrzymali je:

– kapela „Sierzchowiacy” ze wsi Sierzchowy,

– kapela Władysława Chabra z Rzeczycy,

– kapela Marka Nowickiego z Sieradza,

– kapela Gmajów z Rzeczycy,

– kapela „Brzeziny I” z Brzezin,

– kapela „Brzeziny II” z Brzezin.

3) 4 równorzędne III nagrody w wysokości 400 zł (ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Ich laureatami zostali:

– kapela Tadeusza Pietrasika z Ozorkowa,

– kapela ludowa z Orzku,

– kapela Urbaniaków z Goszczanowa,

– kapela Józefa Kowalczyka z Sadkowic.

W kategorii kapel opracowanych:

1) I nagroda w wysokości 700 zł, kapela ludowa „Tkacze” z Moszczenicy,

2) III nagroda w wysokości 300 zł, kapela „Ozorkowianie” z Ozorkowa.

Nagrody ufundował dyrektor Łódzkiego Domu Kultury.

W kategorii solistów instrumentalistów:

– trzy I nagrody w wysokości 400 zł, ufundowane przez starostę sieradzkiego: Jan Kępa, skrzypek z Rzeczycy, Roman Wojciechowski, skrzypek z Tomaszowa mazowieckiego i Marta Barczak-Cicha, skrzypaczka z Majaczewic;

– cztery II nagrody w wysokości 250 zł, ufundowane przez starostę sieradzkiego: Janusz Urbaniak, harmonista z Goszczanowa, Radosław Biniek, harmonista z Opoczna, Jan Ogonowski, skrzypek z Łodzi i Leon Lewandowski, skrzypek z Brzezin.

– dwie III nagrody w wysokości 150 zł, ufundowane przez starostę sieradzkiego: Karolina Adamkiewicz, skrzypaczka z Orzku i Józef Tomczyk, skrzypek z Mroczek Małych.

W kategorii zespołów inspirowanych folklorem:

– nagroda w wysokości 700 zł, ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: zespół „Ovo” (repertuar „Ovo na ludowo”) z Sieradza.

Ponadto jury wytypowało trzy kapele, które wezmą udział w 51. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Będą to: kapela „Opocznianka” z Opoczna, kapela Czesława Kocemby z Łagowa i kapela „Bobrowianie” z Rzeczycy – w kategorii kapel autentycznych oraz kapelę „Napięcie” z Łodzi – w kategorii rekonstrukcji.

XVI Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka – autentyzm i inspiracje” zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  13