^ Powrót na górę

 

 

Monice – lokalna stolica sztuki ludowej

Rozmiar tekstu:

muzeum
Monice przez długie lata były wsią wyjątkową. Wyjątkowość ta polegała na tym, że jej mieszkańcy zachowali dawne tradycje, widoczne w wystroju wnętrz, ubiorze i obrzędach. Z Monic wywodzi się grupa twórczyń ludowych, których prace przez kilkadziesiąt lat zdobywały nagrody w konkursach sztuki ludowej.

– Po wojnie działała w Monicach grupa pań aktywnych twórczo. Były to wycinankarki, koronkarki, tkaczki i hafciarki. Najbardziej znaną jest oczywiście Józefa Chaładaj, ale równolegle z nią tworzyło kilka innych mieszkanek wsi, wywodzących się m.in. z działającego w latach 50. Zespołu Tkaczek Monickich – mówił etnograf Paweł Kieroń podczas spotkania w Muzeum Okręgowym, przybliżającego portrety sieradzkich twórczyń z Monic.

Przez wystąpienie Pawła Kieronia przewinęły się nazwiska Stanisławy Kubik (1893-1983), Władysławy Szymczak (ur. 1912), Marii Pawlak (ur. 1923), Rozalii Makówki (ur. 1903), Rozalii Ślipek (ur. 1917), Stanisławy Pawlak (ur. 1915) i Stanisławy Stępień (ur. 1908).

Począwszy od lat 50. wykonane przez nie przedmioty sztuki użytkowej (głównie elementy ubioru) zdobywały nagrody podczas konkursów sztuki ludowej, zarówno lokalnych (regionalnych, wojewódzkich i miejskich), jak i ogólnopolskich, organizowanych na poziomie ministerstwa właściwego do spraw kultury.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9