^ Powrót na górę

 

 

Czytała Krystyna Czubówna…

Rozmiar tekstu:

pbp
Brzmieniem głosu Krystyny Czubówny zachwyca się trzecie już pokolenie Polaków. Pierwsze słuchało jej, oglądając telewizyjną „Panoramę”, drugie śledząc programy przyrodnicze, a trzecie, to najmłodsze, korzystając z audiobooków.

Jak sama mówi, jest żywym przykładem tego, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Umiejętność ładnego i poprawnego mówienia wyniosła z domu, a szacunek do słowa wpoili jej rodzice. – Podobną zasadę stosuję wobec moich wnuczek, które posługują się piękną polszczyzną, bo są upominane na każdy kroku. O ile oczywiście jestem dostatecznie blisko – opowiadała lektorka podczas spotkania w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu.

Krystyna Czubówna zaczynała jako dziennikarka radiowa. Z rozrzewnieniem wspomina czasy, kiedy do pracy w tym charakterze trzeba było mieć uprawnienia w postaci tzw. karty mikrofonowej. Aby ją zdobyć, należało zdać trudne egzaminy, przy czym obowiązywało kilka stopni. Inne kryteria stosowano wobec lektorów pracujących głosem zawodowo, a inne, nieco łagodniejsze, wobec dziennikarzy. – Odeszło to niestety w niepamięć, dziś wielu prezenterów radiowych kaleczy polszczyznę, co więcej, robią to nawet ludzie legitymujący się tytułami naukowymi. A przecież kultura języka to fundament polskości. Obyśmy nie musieli jej bronić na jakichś barykadach – powiedziała.

Jako młoda dziennikarka usłyszała od jednego ze swoich szefów, że informacje przekazane głosem kobiecym są mniej wiarygodne od tych przeczytanych przez mężczyznę. Z czasem to się zmieniło, a zmiany te – zdaniem Krystyny Czubówny – wynikają z innego obecnie podejścia do informacji: – Z serwisów informacyjnych obficie leje się krew. Damski głos łagodzi nieco efekt tych złych wiadomości.

Spotkanie z Krystyną Czubówną w bibliotece powiatowej poprowadziła Monika Waraczyńska, dziennikarka rozgłośni Nasze Radio.

Lektorka odwiedziła bibliotekę powiatową w ramach projektu „Drogowskazy literackie”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

10  11

12  13

14  15