Powiat docenił animatorów kultury

Rozmiar tekstu:

animatorzy kultury
Władze Powiatu Sieradzkiego doceniły animatorów kultury, przyznając doroczne nagrody za dorobek w dziedzinie jej rozpowszechniania. W imieniu Zarządu Powiatu wręczyli je: starosta Mariusz Bądzior i wicestarosta Marek Kanicki.

Uroczyste spotkanie animatorów kultury powiatu sieradzkiego odbyło się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu. Rozpoczął je koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów i nauczycieli PSM.

– Życie kulturalne naszego powiatu tętni różnorodnością: prężnie działają zarówno powiatowe instytucje kultury, jak i bardzo liczna grupa twórców, animatorów kultury, skupionych wokół domów i ośrodków kultury oraz bibliotek, prowadzonych przez samorządy gmin i miast, a także działających w towarzystwach oraz licznych zespołach artystycznych. Kultura jest jednym z najważniejszych czynników integrujących lokalną społeczność. Dlatego musimy budować silną pozycję naszej miejscowej kultury i dbać o to dziedzictwo – mówił starosta Mariusz Bądzior tuż przed wręczeniem nagród.

W spotkaniu wzięli udział włodarze gmin wchodzących w skład powiatu sieradzkiego, dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury oraz przedstawiciele samorządów w osobach radnych. Władze samorządowe Województwa Łódzkiego reprezentowała Jolanta Zięba-Gzik, członek Zarządu Województwa. Nie mogło również zabraknąć radnych powiatowych, z których na widowni zasiedli: Kazimiera Gotkowicz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Michał Wzgarda, członek Zarządu Powiatu oraz: Tomasz Baliński, Beata Gzik i Michał Terka. Całość poprowadziła Elżbieta Cieślak, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Lista nagrodzonych

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26

28  29

30  31

32  33

34  35

36  37

38  39

40  41