Andrzej Franaszek na „Jawnych kompletach”

Rozmiar tekstu:

pbp
W ramach projektu „Jawne komplety literackie i językowe” do Sieradza przyjechał Andrzej Franaszek, badacz twórczości Zbigniewa Herberta. 2018 obchodzony jest w całym kraju jako rok tego poety. Twórca zmarł 20 lat temu.

Jeszcze za życia Zbigniewa Herberta, w 1995 roku, Andrzej Franaszek napisał pracę magisterską o jego twórczości, ale zakończenie tego etapu kształcenia nie oznaczało bynajmniej kresu badań nad utworami autora „Pana Cogito”. W 1998 Wydawnictwo Puls wypuszcza książkę „Ciemna strona: o twórczości Zbigniewa Herberta”, która jest poszerzoną wersją pracy magisterskiej Andrzeja Franaszka sprzed trzech lat. A i to nie był koniec studiowania Herberta i jego dzieł.

Kolejne dwudziestolecie przyniosło bowiem wydanie w 2018 r. dwutomowej biografii pisarza i to ona była głównym tematem spotkania czytelników sieradzkiej biblioteki powiatowej z Andrzejem Franaszkiem. Autor opowiedział o zdobywaniu materiałów i wątpliwościach związanych z ich selekcją. Rozmowę z gościem poprowadziła Joanna Chachuła, poetka, bibliotekarka i dziennikarka, współzałożycielka sieradzkiej Grupy Poetyckiej „Desant”.

Spotkanie odbyło się 7 grudnia w ramach „Jawnych kompletów literackich i językowych” – projektu, na który PBP pozyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

T.O.

projekt