Nowa książka Jana Pietrzaka

Rozmiar tekstu:

pbp
Sieradzki regionalista Jan Pietrzak zaprezentował swoją najnowszą publikację. Spotkanie promujące książkę „Warta. Szkice z dziejów miasta” odbyło się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu.

Pomysł napisania książki o Warcie zrodził się pod koniec 2017 roku. – Inicjatorem jej powstania był ówczesny burmistrz Warty, pan Jan Serafiński, który kilka dni przed końcem roku zadzwonił do mnie z propozycją wydania publikacji poświęconej dziejom miasta. Skądinąd wiedział on o tym, że mam już zgromadzonych sporo materiałów na ten temat, które zebrałem przy okazji sesji popularnonaukowych, wystaw i spotkań dotyczących historii Warty i jej mieszkańców. Materiał więc był, problemem pozostawał czas, bo na napisanie książki miałem zaledwie pół roku. Dlatego zaproponowałem formę nie monografii, lecz szkicu. Władze miasta zaakceptowały mój pomysł i przystąpiłem do pracy – opowiada autor publikacji.

Opisane przez Jana Pietrzaka dzieje Warty rozpoczynają się w 1255 r., czyli w momencie nadania miejscowości praw miejskich, a kończą na czasach współczesnych. – Doszedłem do wniosku, że jeśli ktoś napisał już wnikliwą pracę na temat jakiegoś wycinka historii Warty, nie będę podejmował tego zagadnienia, bo przecież niczego odkrywczego nie stworzę. Natomiast udało się znaleźć wiele ciekawostek, nigdzie wcześniej nie publikowanych, a także obalić kilka mitów – mówi Jan Pietrzak.

Jedną z takich ciekawostek jest, że wiele materiału, na podstawie którego powstała publikacja, pochodzi spoza Warty. Przykładem mogą być dzieje rodziny Wasiewiczów z okresu powstania styczniowego. Po informacje na ich temat trzeba było jechać do Pułtuska, Gdańska i Łowicza. Pomocne w pracy nad publikacją okazały się również archiwa – archidiecezjalne we Włocławku, a także kaliskie i londyńskie.

Książka liczy ponad 300 stron i jest bogato ilustrowana. Można ją nabyć w wypożyczalni sieradzkiej biblioteki powiatowej.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25