^ Powrót na górę

 

 

Żołnierze wyklęci w wykładzie Jana Czarnka

Rozmiar tekstu:

muzeum
Muzeum Okręgowe w Sieradzu zorganizowało spotkanie z historykiem Janem Czarnkiem, poświęcone Władysławowi Sobczakowi ps. „Jarzębina” i działalności podziemia niepodległościowego w Łódzkiem w latach 1946-1954.

Władysław Sobczak urodził się w 1912 r. w Poradzewie. Uczył się w seminarium w Kaliszu, a później w Chełmie Lubelskim, ale duchownym nie został. W 1941 został wywieziony na roboty przymusowe do Austrii, skąd w rodzinne strony wrócił w 1944 r. Wstąpił do Armii Krajowej, pracując jako administrator w majątku przy dworze w Krąkowie.

W aktach operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa zachowała się informacja, że walczył jako ochotnik w powstaniu warszawskim. Po jego zakończeniu został zatrzymany przez gestapo i uwięziony przy ul. Sterlinga w Łodzi. Następnie trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Po wojnie został działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego, z jego ramienia kandydował do I Sejmu z powiatu tureckiego. Posłem jednak nie został.

Po wyborach zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1950 r. objął kierownictwo nad 15-osobową młodzieżową grupą antykomunistyczną, działającą na terenie Konina i w powiecie tureckim. Grupa ta została następnie przekształcona w Samodzielny Oddział Powstańczy, z zadaniami walki zbrojnej z Milicją Obywatelską i UB.

Władysław Sobczak zginął w lipcu 1951 r. w Zduńskiej Woli podczas walk z grupą operacyjną, składającą się z funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi, Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sieradzu oraz MO.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  12