^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie z Tomaszem Polkowskim

Rozmiar tekstu:

muzeum
Muzeum Okręgowe w Sieradzu zorganizowało spotkanie z Tomaszem Polkowskim, dyrektorem Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, poświęcone losom folksdojczów w regionie sieradzkim po 1945 roku.

Folksdojczów dzielono na cztery grupy, wynikające ze specyfiki Niemieckiej Listy Narodowościowej. – Pierwszą stanowiły osoby narodowości niemieckiej, aktywne politycznie, działające na rzecz III Rzeszy w okresie międzywojennym. Drugą grupą byli folksdojcze posługujący się na co dzień językiem niemieckim i kultywujący kulturę niemiecką. Do trzeciej należeli autochtoni, uważani przez Niemców za częściowo spolonizowanych, jak Ślązacy, Mazurzy czy Kaszubi, a także osoby pozostające w związkach małżeńskich z Niemcami. Wreszcie grupa czwarta to ludzie pochodzenia niemieckiego, które się spolonizowały i czynnie współpracowały w okresie międzywojennym z władzami polskimi lub aktywnie działały w polskich organizacjach społeczno-politycznych – mówił prelegent.

Według danych zebranych przez Tomasza Polkowskiego, w Kraju Warty było ogółem ponad 470 tys. folksdojczów. Aż 209 tys. to osoby z grupy pierwszej. Pozostałych było kolejno 191 tys., 56 tys. i 20 tys.

T.O.

1  2

3  4

5  6

8  9

10  11