^ Powrót na górę

 

 

Rysunek i malarstwo Krzysztofa Nowaka

Rozmiar tekstu:

bwa
Marcowa wystawa, otwarta w galerii Biura Wystaw Artystycznych w piątek 6 marca, poświęcona jest twórczości Krzysztofa Nowaka, od lat związanego ze środowiskiem artystycznym, działającym przy BWA.

Ostatnie cztery lata twórczości artysty inspirowane są podróżami do Meksyku. – Prezentowane u nas obrazy i rysunki Krzysztofa Nowaka noszą zbiorowy tytuł „Polska i Meksyk. Inspiracje”. Można na nich znaleźć charakterystyczne dla północnoamerykańskich krajobrazów kompozycje z szerokim planem, pejzaże wsi meksykańskiej i gęsto zabudowane kolorowe miasta – mówi Małgorzata Szymlet-Piotrowska, dyrektor BWA.

Krzysztof Nowak od 30 lat jest nauczycielem przedmiotów artystycznych w Liceum Plastycznym im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli. Jest malarzem i projektantem, absolwentem Instytutu Form Przemysłowych Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (studia w latach 1982-87).

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26

27  28

29  30

31  32

33  34

35  36

37  38

39  40