^ Powrót na górę

 

 

Światło pamięci pod ścianą memorialną

Rozmiar tekstu:

judaizm
Pod ścianą memorialną przy sieradzkiej farze zapłonęły znicze, zapalone przez samorządowców powiatu sieradzkiego, przedstawicieli duchowieństwa oraz mieszkańców miasta. Było to światło pamięci o ofiarach trzech tragicznych wydarzeń, przypomnianych wcześniej w „Sieradzkim tryptyku męczeństwa” na deskach sieradzkiego teatru.

Te trzy wydarzenia to rozstrzelanie sieradzkich zakładników w 1939 roku, likwidacja getta w Sieradzu w 1942 i bombardowanie miasta przez radzieckie samoloty w 1945. Każde z nich było tematem krótkiego przedstawienia, wykonanego przez młodzież Publicznego Gimnazjum w Warcie, 12. Burzenińskiej Drużyny harcerskiej „Sokół” i II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu. Młodzież, i to bardzo licznie, zasiadła również na widowni.

Spektakl został wystawiony z okazji obchodów XVIII Dnia Judaizmu, każdego roku przypominających o wspólnych, polsko-żydowskich relacjach w historii Sieradza. – Losy obu narodów przenikają się. Zostały złączone pod koniec XVIII wieku, kiedy to do miasta zaczęli się sprowadzać Żydzi. Żyli z Polakami w przyjaźni, czuli się sieradzanami, wrośli na stałe w społeczność miasta. Łączyła nas przyjaźń, a potem, po wkroczeniu Niemców, wspólne cierpienie – mówił Józef Szubzda, autor scenariusza przedstawienia „Strzały na sieradzkim kircholu”, będącego częścią „Sieradzkiego tryptyku męczeństwa”.

Po spektaklu uczestnicy obchodów przeszli pod ścianę memorialną, upamiętniającą ofiary sowieckiego nalotu ze stycznia 1945 roku. Byli wśród nich przedstawiciele środowisk żydowskich (główny rabin Polski Michael Schudrich i przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Anna Chipczyńska), duchowieństwa (m.in. biskup włocławski Wiesław Mering i proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu ks. Marian Bronikowski) oraz samorządowcy regionu sieradzkiego – Gminy Burzenin (wójt Jarosław Janiak i jego zastępca Arkadiusz Słupiński), Gminy Błaszki (burmistrz Karol Rajewski), Gminy Sieradz (wójt Jarosław Kaźmierczak) i Gminy Miasto Sieradz (prezydent Paweł Osiewała i zastępca Rafał Matysiak).

Sieradzki samorząd powiatowy na obchodach XVIII Dnia Judaizmu reprezentował Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Mariusz Bądzior.

T.O.

IMG 3484  IMG 3502

IMG 3523  IMG 3529

IMG 3549  IMG 3587

IMG 3600  IMG 3615

IMG 3674  IMG 3700

IMG 3707  IMG 3711

IMG 3744  IMG 3749

IMG 3756  IMG 3780