^ Powrót na górę

 

 

Spotkania folklorystyczne w skansenie

Rozmiar tekstu:

skansen
Dziesięć kapel autentycznych,
6 kapel opracowanych, 7 solistów-instrumentalistów, 3 zespoły taneczne, 5 par tanecznych i 3 zespoły inspirowane folklorem – tak w skrócie wyglądały XIX Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka – autentyzm i inspiracje”.

Miejscem występów była scena Sieradzkiego Parku Etnograficznego. Uczestników oceniało jury w składzie: dr Ewa Sławińska-Dahlig, etnomuzykolog z Łódzkiego Domu Kultury, Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, etnograf współpracujący z Łódzkim Domem Kultury oraz Teresa Dębska, instruktor tańca. Impreza odbyła się w niedzielę 20 września.

Jury postanowiło przyznać:

w kategorii kapel autentycznych:

- siedem równorzędnych I nagród w wysokości 600 zł (ufundowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), otrzymali je:

Kapela Ludowa „Lututowianie” z Lututowa;

Kapela Ludowa z Albinowa;

Kapela „Opocznianka”;

Kapela Jeremiego Kowalskiego z Łowicza;

Kapela Ludowa Zbigniewa Ciechowicza ze Rdzowa;

Kapela Ludowa im. Tadeusza Kubiaka z Leśmierza;

Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego.

- trzy równorzędne II nagrody w wysokości 500 zł (ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu), otrzymali je:

Kapela Brzeziny II z Brzezin;

Kapela „Dukat” z Mroczek Małych;

Kapela „Grabianie” z Sędziejowic.

w kategorii kapel opracowanych:

- trzy równorzędne I nagrody w wysokości 600 zł (ufundowane przez MKiDN), otrzymali je:

Kapela Ludowa Brzeziny I z Brzezin;

Wieluńska Kapela Ludowa z Wielunia;

Kapela „Borynioki” z Lipiec Reymontowskich.

- trzy równorzędne II nagrody w wysokości 500 zł (ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu) otrzymali:

Kapela „Sami Swoi” z Opatówka;

Kapela Józefa Kowalczyka;

Kapela z Orzku.

w kategorii solistów-instrumentalistów:

- cztery równorzędne I nagrody w wysokości 300 zł (ufundowane przez MKiDN), otrzymali je:

Zbigniew Ciechowicz - skrzypek ze Rdzowa;

Roman Wojciechowski skrzypek z Tomaszowa Mazowieckiego;

Radosław Biniek - harmonista z Opoczna;

Jan Szymański - skrzypek z Albinowa;

- dwie równorzędne II nagrody w wysokości 250 zł (ufundowane przez MKiDN), otrzymali je:

Zbigniew Witkowski - skrzypek z Brzezin;

Jerzy Drzewiecki - klarnecista z Drzewiec;

- III nagrodę w wysokości 200 zł ( ufundowana przez MKiDN), otrzymał ją Józef Tomczyk skrzypek z Mroczek Małych;

w kategorii Zespołów Tanecznych:

- dwie równorzędne I nagrody w wysokości 1.200 zł (ufundowane przez MKiDN); otrzymali je:

Zespól Folklorystyczny z Popowic;

Zespól Obrzędowy z Chojnego.

oraz nagrodę w wysokości 500 zł dla Grupy Dziecięcej Zespołu Obrzędowego z Chojnego

w kategorii par tanecznych:

- trzy równorzędne I nagrody w wysokości 400 zł (ufundowane przez MKiDN), otrzymali je:

Anna Żmudzińska i Krzysztof Masierowski z Chojnego;

Natalia Karkola i Damian Grzegorczyk z Chojnego;

Agata Woźniak i Dariusz Niewiadomski z Chojnego;

- dwie równorzędne II nagrody w wysokości 300 zł (ufundowane przez MKiDN), otrzymali je:

Janina Świniarska-Kosowska i Adam Bakowicz z Chojnego;

Ewa Ziętek i Zbigniew Ciechowicz ze Rdzowa

w kategorii zespołów inspirowanych folklorem:

- I nagrodę w wysokości 1000 zł (ufundowaną przez dyrektora Muzeum Okręgowego w Sieradzu) otrzymała Kapela Warta Folk Band;

- II nagrodę w wysokości 800 zł (ufundowaną przez MKiDN) otrzymała Wieluńska kapela Folkowa;

- III nagrodę w wysokości 550 zł (ufundowaną przez MKiDN) otrzymała Monika Syrczyńska z Kapelą z Orzku.

T.O.

1  2

3  4