Wykład o Ignacym Mąkowskim

Rozmiar tekstu:

muzeum
Życie i dokonania Ignacego Mąkowskiego, przedwojennego burmistrza Sieradza, będą tematem wykładu Anny Piestrzeniewicz, kierownika Działu Historii Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Wykład zaplanowano na czwartek 26 lutego o godz. 17 w sali muzealnej przy ul. Dominikańskiej 2. Jego tytuł brzmi: „Ignacy Mąkowski. Przedwojenny budowniczy Sieradza”.

Ignacy Mąkowski był burmistrzem Sieradza w latach 1921-1935. Jako działacz społeczny i prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizował wiele inicjatyw na rzecz rozwoju miasta. Efekty jego działalności widać do dziś. Są nimi choćby dwa budynki szkolne – dzisiejszej Szkoły Podstawowej Nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka. 11 listopada 1939 roku został aresztowany w grupie zakładników, a trzy dni później rozstrzelany na cmentarzu żydowskim. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w zbiorowej mogile zakładników.

T.O.

muzeum2