Wystawa zdjęć na Zamkowej

Rozmiar tekstu:

zamkowa
Na ścianach korytarza Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu można oglądać autorską wystawę zdjęć Emilii Salamon, uczennicy technikum organizacji reklamy.

– Wystawa jest projektem od początku do końca zrealizowanym przez trzy nasze uczennice z koła multimedialnego MIT_205 – mówi Marcin Świniarski, opiekun koła. Autorką zdjęć jest Emilia Salamon, jej dwie koleżanki pozowały jej do fotografii.

Tajemniczy MIT to skrót od nazwy koła – Multimedialne Inspiracje Twórcze, a 205 to numer sali, w której odbywają się zajęcia. W niej młodzież uczy się fotografować, a uczy się nie od byle kogo, bo od Marcina Świniarskiego, nauczyciela przedmiotów zawodowych i jednocześnie członka Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

Wiedzę na temat fotografii Marcin Świniarski przekazuje któremuś już z kolei rocznikowi uczniów Zamkowej. Było ich tylu, że bez przesady można mówić o fotograficznym „zagłębiu” szkoły.

T.O.

1  2

3  4

5  6