Rozporządzenie Ministra Środowiska

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
We wtorek 12 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. 2019, poz. 256).

Do ustanowienia tych stawek jest zobligowany posiadacz odpadów, obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbierania odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, a także posiadacz odpadów gospodarujący odpadami w oparciu o posiadane zezwolenie, o którym mowa wyżej, i zobligowany do jego zmiany.

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

T.O.