^ Powrót na górę

 

 

Pieniądze na lasy

Rozmiar tekstu:

rolnictwo
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia drugi nabór wniosków w ramach działania pn. „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Działanie to jest skierowane do właścicieli lasów i daje możliwość skorzystania ze środków PROW 2014 – 2020 na poprawę stanu lasów. Środki finansowe mogą być przyznane w szczególności na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenia późne, zabiegi ochronne.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 2 października do 12 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje o działaniu oraz sposobie przygotowania wniosku są dostępne na stronie internetowej ARiMR.

T.O.