^ Powrót na górę

 

 

Nagrody dla stypendystów

Na zdjęciu, na tle ścianki reklamowej promującej Powiat Sieradzki, od prawej stoją: Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, pięcioro stypendystów: Ignacy Leśkiewicz, Wiktora Kucharek, Margarita Kulenty, Natalia Świniarska, Zofia Michałowicz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Józef Jura.
Komisja Stypendialna dokonała oceny merytorycznej wniosków, zgodnej z kryteriami określonymi w §2 Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat sieradzki. Zgodnie z nim przy ocenie merytorycznej wniosków brano pod uwagę ocenę z zachowania (jeśli była wystawiona), średnią ocen oraz udokumentowane osiągnięcia kandydata do stypendium, przyznając punkty od 1 do 10.

Czytaj więcej: Nagrody dla stypendystów

Nowy projekt edukacyjny w CEZ

cez
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ruszyło z nowym projektem edukacyjnym „Dobry zawód kluczem do przyszłości”,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Nowy projekt edukacyjny w CEZ