^ Powrót na górę

 

 

Ponad 2 mln na kształcenie zawodowe

Rozmiar tekstu:

cez
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – dwie placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Sieradzki – pozyskały łącznie ponad dwa miliony złotych dofinansowania z RPO WŁ. Za pieniądze te zrealizują dwa duże projekty edukacji zawodowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Złożony przez szkołę wniosek znalazł się na 5. miejscu listy rankingowej projektów przewidzianych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Placówka otrzyma 929 995 79 zł na realizację projektu pn. „Mój zawód – moja Europa”. Jego całkowita wartość wynosi 1 016 388 85 zł. – Projekt ten ukierunkowany jest na wyposażenie naszych uczniów w takie umiejętności i wiedzę, które zwiększą ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy – mówi dyrektor ZSP nr 1 Grzegorz Przytuła.

Projekt „Mój zawód – moja Europa” zakłada dofinansowanie czterotygodniowych praktyk zawodowych realizowanych przez uczniów u prywatnych i państwowych pracodawców, przy czym dofinansowanie to otrzymają zarówno praktykanci, jak i pracodawcy. Ponadto za pozyskane w ramach projektu pieniądze szkoła zakupi pomoce dydaktyczne (komputery z oprogramowaniem, mierniki, modele itd.), które po zakończeniu projektu pozostaną na jej wyposażeniu.

Programem zostanie objętych 120 uczniów techników i zasadniczej szkoły zawodowej. „Mój zawód – moja Europa” potrwa dwa lata szkolne: 2016/17 i 2017/18.

Centrum Edukacji Zawodowej

Nieco więcej – 1 110 684 80 zł – pozyskał sieradzki CEZ na realizację projektu „Szkoła zawodowa – wybór w przyszłość”. Jego całkowita wartość wyniesie 1 213 863 18 zł, różnica stanowi wkład własny placówki. Centrum przeznaczy te pieniądze na kształcenie zawodowe młodzieży w zakresie kwalifikacji spawalniczych obejmujących metody MAG i MMA. Ponadto uczestniczący w projekcie uczniowie będą mogli uzyskać uprawnienia elektryczne do 1 kilowolta. – Dotyczy to zwłaszcza przyszłych budowlańców i mechatroników. W tych zawodach uprawnienia do 1 kV są szczególnie cenne i pożądane przez pracodawców – zaznacza Grzegorz Gajda, dyrektor CEZ.

Projekt „Szkoła zawodowa – wybór w przyszłość” obejmie także:

– zajęcia specjalistyczne w formie kształcenia modułowego, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu odnawialnych źródeł energii w budownictwie, nowoczesnych rozwiązań przemysłowych (dla zawodu technik mechatronik), bezpieczeństwa i ekologii pojazdów samochodowych oraz nowoczesnych technologii (również informatycznych) w budownictwie;

– doradztwo edukacyjno-zawodowe: będzie to kontynuacja tego, co od kilku lat realizuje działający w CEZ-ie Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej;

– doskonalenie zawodowe nauczycieli: jeden nauczyciel CEZ zostanie wysłany na studia podyplomowe z zakresu napraw i eksploatacji pojazdów samochodowych;

– doposażenie pracowni w sprzęt i urządzenia wykorzystywane do nauki zawodów związanych z mechaniką samochodową, mechatroniką, elektryką i odnawialnymi źródłami energii.

W projekcie tym weźmie udział 220 uczniów, którzy, podobnie jak w ZSP nr 1, oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w pracowniach CEZ, będą się uczyć zawodów na obowiązkowych czterotygodniowych praktykach wakacyjnych. Projekt „Szkoła zawodowa – wybór w przyszłość” potrwa tyle samo co „Mój zawód – moja Europa”: od początku września 2016 do końca czerwca 2018 r.

Oba projekty zostaną dofinansowane w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

T.O.