^ Powrót na górę

 

 

Sukcesy wynalazców z ZSP nr 1

Rozmiar tekstu:

zsp1
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu zwyciężyli okręgowy etap Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Oznacza to awans do etapu ogólnopolskiego.

Eliminacje okręgowe OITiW odbywały się w Ostrowie Wielkopolskim. Grupa młodzieży z ZSP nr 1 odniosła w nim komplet sukcesów: wszystkie zgłoszone przez sieradzkich uczniów nowatorskie pomysły zostały ocenione najwyżej. – Sukces jest pełny. Nie mogę powiedzieć nic innego, jak tylko wyrazić swoje ogromne zadowolenie – mówi dyrektor szkoły Grzegorz Przytuła.

Na sukces, o którym mówi dyrektor ZSP, pracowało 11 uczniów techników i 5 opiekunów – nauczycieli przedmiotów zawodowych. Swoje pomysły młodzież realizowała w trzyosobowych grupach bloku A olimpiady, obejmującego innowacje techniczne, i w jednym dwuosobowym zespole startującym w bloku B, dotyczącym wynalazczości.

Efektem ich pracy są: metoda pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem drona, instrukcja dla zarządców dróg dotycząca przydrożnej zieleni oraz plac zabaw dla dzieci niewidomych i słabo widzących. – Opracowana przez nas metoda opiera się na połączeniu istniejących technologii i wykorzystaniu ich do jednego celu: sporządzania pomiarów geodezyjnych na terenach niedostępnych dla geodetów. Nie wszędzie da się wejść, więc uczennice wpadły na pomysł, by wykorzystać do celów geodezyjnych drony. Rozwiązanie to jest znacznie tańsze od innych, stosowanych w takich sytuacjach – mówi Agnieszka Pawelec, opiekun jednej z grup startujących w olimpiadzie. Metodę tę opracowały trzy uczennice technikum kształcącego w zawodzie technik geodeta.

Trzy inne uczennice, tym razem technikum architektury krajobrazu, postanowiły zająć się przydrożną zielenią i opracowały instrukcję dla zarządców dróg. – Chodzi o zastosowanie poszczególnych gatunków drzew w sieci drogowej. Podstawową kategorią jest odporność drzew na działanie spalin, bo jedne są na nie bardziej odporne, inne mniej. Zajęłyśmy się też krzewami. W naszym projekcie opisujemy ich funkcje i zastosowanie w drogownictwie – wyjaśnia w skrócie Dominika Szewczyk z II klasy technikum architektury krajobrazu.

Trzeci innowacyjny pomysł to „Koniczynka” – plac zabaw dla dzieci niewidomych i słabo widzących. Dwie uczennice technikum architektury krajobrazu i jeden uczeń technikum budownictwa sami opracowali wszystkie urządzenia i zabawki, specyficzne ze względu na ich specjalne przeznaczenie. – Naszym zdaniem wszystko musi być wykonane z naturalnych materiałów. Urządzenia są zaprojektowane tak, by rozwijały zmysły potrzebne dziecku niedowidzącemu lub niewidomemu do poznawania otoczenia – wyjaśnia Daria Kokoszka, jedna z realizatorek pomysłu. Po fachową wiedzę na temat dzieci niewidomych uczniowie ZSP nr 1 udali się m.in. do Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie opracowywane są materiały właśnie dla dzieci z dysfunkcjami wzroku.

Sukcesy odnieśli także uczniowie startujący w bloku B olimpiady: Jakub Staniewski i Natalia Jarominek, zdobywając wyróżnienia w sprawdzianie (ustnym i pisemnym) wiedzy na temat ustawy Prawo własności przemysłowej oraz z zakresu tematycznego obejmującego historię wynalazków i wynalazców.

Finałowy etap bloku A olimpiady zakończy się do 30 maja, zaś uroczyste wręczenie dyplomów laureatom i finalistom zaplanowano na pierwszą dekadę czerwca. Do polowy tego miesiąca zakończą się również eliminacje ogólnopolskie bloku B.

Organizatorem OITiW jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie. Honorowy patronat nad olimpiadą objęli: Ministerstwo Gospodarki, przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – etap okręgowy:

Blok A: Innowacje techniczne

Kategoria: Pomysł softwarowo-techniczny

Miejsce pierwsze: Marta Koszyczarska, Kinga Boman i Gabriela Kępniak z klasy III technikum geodezyjnego. Projekt: „Nowatorska metoda pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem drona”. Opiekunowie: Agnieszka Pawelec i Paweł Pawelec.

Kategoria: Pomysł ekologiczny

Miejsce pierwsze: Ewa Janczak (klasa II technikum architektury krajobrazu), Dominika Szewczyk (klasa II technikum architektury krajobrazu) i Marlena Zarębska (klasa I technikum architektury krajobrazu). Projekt: „Drzewa przydrożne – instrukcja dla zarządców dróg”. Opiekun: Mariusz Gławenda.

Kategoria: Pomoc dydaktyczna

Miejsce pierwsze: Daria Kokoszka (klasa III technikum architektury krajobrazu), Malwina Wierzbicka (klasa III technikum architektury krajobrazu) i Maciej Pietrus (klasa II technikum budownictwa). Projekt: „Fun and learn. Ogród szczęścia „Koniczynka”. Plac zabaw dla dzieci niewidomych i słabo widzących”. Opiekunowie: Aneta Remiszewska-Grzesiak i Ireneusz Pietrus.

Blok B: Wynalazczość

Wyróżnienie: Jakub Staniewski z klasy IV technikum elektrycznego i Natalia Jarominek z klasy II technikum budownictwa. Opiekun: Aneta Remiszewska-Grzesiak.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

                                   9