^ Powrót na górę

 

 

Ostatnia matura w Męckiej Woli

Rozmiar tekstu:

matura
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli rozpoczęła dziś egzamin maturalny ostatnia grupa młodzieży. Do pisemnego egzaminu z języka polskiego przystąpiło 26 uczniów technikum.

Liczba oddziałów i uczniów szkoły w ciągu ostatnich lat szybko malała. W roku szkolnym 2007/2008 w czterech oddziałach ZSP w Męckiej Woli uczyło się 136 osób. W roku 2008/2009 uczniów było już 131, również w czterech oddziałach. W roku 2009/2010 liczba oddziałów spadła do trzech, a uczących się w nich osób – do 60. W kolejnych latach stosunek oddziałów do uczniów kształtował się następująco: w 2010/2011 – dwa/49, w 2011/2012 – dwa/48, w 2012/2013 – jeden/31.

Obecnie w szkole edukację kończy 26 maturzystów kształcących się w zawodach: technik architektury krajobrazu – 3 osoby, technik geodeta – 5, technik budownictwa – 5, technik ochrony środowiska – 7 i technik leśnik – 6 uczniów.

W roku szkolnym 2014/2015 placówka podjęła nieudaną próbę uruchomienia nowych kierunków technikalnych: technik analityk, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik turystyki wiejskiej. Przed rokiem 2015/2016 podjęła również próbę naboru uczniów do zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie operator maszyn leśnych. Chętnych było jednak za mało. W związku z tym Rada Powiatu Sieradzkiego na posiedzeniu 29 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania ZSP w Męckiej Woli. Szkoła przestanie istnieć z dniem 31 sierpnia 2016 r.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9

10  11

12  13