^ Powrót na górę

 

 

CEZ rozszerza działalność

Rozmiar tekstu:

cez
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu przygotowuje się do rozszerzenia działalności. Od 1 września 2016 roku w jego skład wejdzie dodatkowo Centrum Kształcenia Ustawicznego na ul. Mickiewicza.

Uchwała o włączeniu CKU w struktury CEZ została przyjęta przez Radę Powiatu Sieradzkiego pod koniec kwietnia tego roku. CKU stanie się częścią CEZ-u od 1 września 2016. W skład całości wejdą: Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego jako podjednostki CEZ oraz CKU jako dotychczas samodzielna instytucja. Połączona placówka będzie nosić nazwę: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Jak napisano w uzasadnieniu do uchwały, połączenie CKU, CKP i ODiDZ w jeden organizm ukierunkowany na kształcenie zawodowe „stwarza możliwość lepszego zagospodarowania i wykorzystania pomieszczeń i możliwości kadrowych oferowanych przez te placówki”. Decyzja o scaleniu uprawomocniła się 4 czerwca.

– Dzięki połączeniu CEZ i CKU słuchacze będą mogli realizować cały cykl kształcenia w jednej placówce, od samego początku do egzaminów potwierdzających kwalifikacje – mówi Grzegorz Gajda, dyrektor CEZ.

Aby zapoznać się z ofertą edukacyjną CEZ-u, wystarczy wejść na stronę internetową placówki, dodajmy – nową, uruchomioną właśnie w związku z połączeniem. Strona znajduje się pod adresem www.cezsieradz.com.pl.

T.O.