^ Powrót na górę

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa w starostwie

Rozmiar tekstu:

konferencja
W Starostwie Powiatowym w Sieradzu spotkali się przedstawiciele środowisk naukowego i administracyjnego. Odbyła się tu bowiem ogólnopolska konferencja naukowa „Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego – aspekty ustrojowe, administracyjne i finansowe”.

Organizatorami konferencji byli: samorząd Powiatu Sieradzkiego i Społeczna Akademia Nauk Wydział w Sieradzu. Spotkanie otworzył starosta Powiatu Sieradzkiego Mariusz Bądzior.

– Reforma samorządowa jest właściwie jedyną reformą, która się udała, mimo że od wejścia w życie była poprawiana już ponad 70 razy i nadal jest sporo wątpliwości, dotyczących choćby funkcjonowania powiatów i województw. Zmniejszono na przykład liczbę radnych, choć złośliwi mówią, że żadnych oszczędności to nie przyniosło, bo w międzyczasie podniesiono diety – mówił prof. Czesław Martysz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który rozpoczął naukową część konferencji. Prof. Martysz omówił ustawy o samorządach gminnym, powiatowym i wojewódzkim, sugerując, że ze względu na ich podobieństwo zasadne byłoby połączenie tych ustaw w jedną ustawę o samorządach. – Z pewnością przyniosłoby to wiele korzyści, bo nieraz aż ręce bolą od przewracania stosów papierów – skomentowała dr Agnieszka Korzeniowska-Polak z Instytutu Prawa Społecznej Akademii Nauk.

Konferencja składała się z czterech sesji tematycznych: aspektów ustrojowych, problematyki praktycznej, aspektów administracyjnych i aspektów finansowych. I tak prof. Czesław Martysz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podsumował ewolucję podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania samorządu; dr Marcin Górski z Uniwersytetu Łódzkiego nawiązał do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w kontekście samodzielności samorządu terytorialnego i Komitetu Regionów; dr Grzegorz Sibiga z Polskiej Akademii Nauk wygłosił referat na temat „otwierania danych” w jednostkach samorządowych w kontekście nowej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego; dr Arleta Nerka z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przybliżyła Administratora Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego; dr Andrzej Chuchla z Uniwersytetu Wrocławskiego opowiedział o podatkach i opłatach lokalnych jako instrumencie samodzielności jednostek samorządowych. Prelegentami byli też pracownicy administracji: dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny Urzędu Miasta Łodzi i dr Ryszard Krawczyk z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17