^ Powrót na górę

 

 

Zumba Queens piąte w kraju

Rozmiar tekstu:

zumba
Przedsiębiorstwo młodzieżowe Zumba Queens, działające w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, zajęło piąte miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu „Produkcik”, zorganizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Finał „Produkcika” odbył się w warszawskiej siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Dla jego uczestników przygotowano prawdziwy tor przeszkód. – Miniprzedsiębiorstwa były oceniane w czterech kategoriach: raport z działalności, stoisko i techniki sprzedaży, trzyminutowa prezentacja firmy oraz rozmowa z komisją konkursową – mówi Jowita Królikowska, opiekun Zumba Queens. Jowita Królikowska jest nauczycielką wychowania fizycznego i podstaw przedsiębiorczości w I LO.

Konkurs „Produkcik” był zwieńczeniem programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, którego celem jest przygotowanie uczestników (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Priorytetem jest właśnie samodzielność: uczniowie muszą sami znaleźć pomysł na firmę, sami ją założyć i sami ją prowadzić. Tak powstała Zumba Queens – minifirma utworzona przez dziewięć uczennic „Jagiellończyka”. Od 1 grudnia 2015 do 31 maja 2016 r. dziewczęta prowadziły w sali gimnastycznej „Jagiellończyka” ogólnodostępne zajęcia z zumby.

„Produkcik” zorganizowano dla najlepszych. Organizatorzy wytypowali do niego 20 młodzieżowych, najsprawniej działających firm w kraju. Należy podkreślić, że wszystkich podmiotów powstałych w programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” było ponad 300. Piąte miejsce jest więc ogromnym sukcesem. – Zumba Queens ciężko na niego zapracowały, i nie mam tu na myśli tylko działalności typowo zarobkowej, bo nie o zyski tu chodziło. Dziewczęta zmierzyły się z działalnością reklamową, nauczyły się pracować w grupie i rozwiązywać konflikty, no i poznały specyfikę pracy z ludźmi, przekonując się, jak ważny jest dobry kontakt z klientem – opowiada Jowita Królikowska.

Okazją do zdobywania tych kontaktów była m.in. działalność społeczna firmy oraz wsłuchiwanie się w potrzeby klientów. W kwietniu Zumba Queens poprowadziły charytatywne zajęcia, z których dochód przeznaczyły na pomoc chorej na białaczkę limfoblastyczną pięcioletniej Marysi Rogali z Wróblewa. Miesiąc wcześniej, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, zorganizowały wyjazd do Uniejowa i w tamtejszych Termach przeprowadziły zajęcia z aqua-aerobiku.

Mimo że Zumba Queens zakończyły już działalność, stały się na tyle rozpoznawalne, że wciąż zapraszane są do udziału w różnych przedsięwzięciach. Dla przykładu – niedawno poprowadziły zajęcia dla mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

12  13

14  15

16  17

18  19