^ Powrót na górę

 

 

Informator edukacyjny dla gimnazjalistów

Rozmiar tekstu:

informator
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 22 maja. My jednak już teraz proponujemy gimnazjalistom i ich rodzicom internetowy informator edukacyjny, zawierający najbardziej istotne, syntentyczne informacje na temat kierunków kształcenia.

Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym rokiem realizacji reformy systemu oświaty. W szkołach ponadgimnazjalnych nowością są szkoły branżowe, które powstały w miejsce zlikwidowanych zasadniczych szkół zawodowych. W kolejnych latach tych nowości będzie coraz więcej, a zanim reforma zmieni system oświaty na dobre, obowiązywać będą formy pośrednie systemów starego i nowego.

Nasz informator powstał po to, by ułatwić orientację w tej ewoluującej rzeczywistości edukacyjnej. Stworzyliśmy go przede wszystkim z myślą o młodzieży gimnazjalnej, planującej dalszą ścieżkę edukacyjną. Jego odbiorcami będą też rodzice i opiekunowie uczniów, którzy za kilka miesięcy opuszczą mury gimnazjów.

Informator dostępny jest: pośrednio, przez stronę internetową powiatu (zakładka z lewej strony), lub bezpośrednio, przez adres edukacja.powiat-sieradz.pl. Jego treść będzie na bieżąco uzupełniana o materiały informacyjne placówek.

T.O.