Unijna superszkoła. Powiat wysoko w rankingu

Rozmiar tekstu:

ranking
Powiat Sieradzki zajął wysoką 41. pozycję (na 314 sklasyfikowanych) w rankingu dotacji funduszy unijnych na finansowanie bieżących zadań w oświacie, opublikowanym przez pismo samorządowe „Wspólnota”.

„Pozycje poszczególnych samorządów w rankingu uszeregowane są według wielkości tych dotacji (bez środków na współfinansowanie) w przeliczeniu na jednego mieszkańca i obejmują okres 2007-2015” – czytamy we wstępie do rankingu „Wspólnoty”.

Ranking pokazuje ogromny udział powiatów ziemskich w wydatkach majątkowych na oświatę. Łączna kwota funduszy unijnych, pozyskanych przez te samorządy na cele oświatowe w latach 2007-2015 przekroczyła 1,1 mld zł.

Na potrzeby zestawienia, samorządy podzielono na pięć kategorii: województwa, powiaty, miasta powiatowe, małe miasta i gminy wiejskie. W każdej z nich samorządy powiatu sieradzkiego zajęły wysokie miejsca. Na najwyższej, bo 2. pozycji w kraju (na ponad 500 ujętych w rankingu) w kategorii małych miast znalazła się Warta z kwotą 985,59 zł. Wśród przeszło 240 miast powiatowych, Sieradz umieszczono na pozycji 29. Z kolei w kategorii gmin wiejskich najwyżej sklasyfikowano Brzeźnio z wynikiem 282,73 zł.

Szczegóły rankingu:

Województwa (16 sklasyfikowanych):

6. łódzkie: 11,16 zł

Powiaty (314 sklasyfikowanych):

41. sieradzki: 76,62 zł

Miasta powiatowe (ponad 240 sklasyfikowanych):

29. Sieradz: 87,03 zł

Małe miasta (ponad 500 sklasyfikowanych):

2. Warta: 985,59 zł

22. Złoczew: 222,85 zł

25. Błaszki: 207,22 zł

Gminy wiejskie (ponad 1370 sklasyfikowanych):

122. Brzeźnio: 282,73 zł

176. Goszczanów: 233,21 zł

214. Sieradz: 207,80 zł

236. Brąszewice: 197,53 zł

263. Klonowa: 184,75 zł

325. Wróblew: 158,22 zł

510. Burzenin: 102,88 zł

T.O.