^ Powrót na górę

 

 

Sztafeta Pamięci gen. Buka przebiegła przez Błaszki

Rozmiar tekstu:

zsp blaszki
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach powitali uczestników VII Sztafety Pamięci gen. Tadeusza Buka. Zawodnicy biegną ze Spały go Żagania, a jedną z miejscowości etapowych co roku są Błaszki.

Pomysł zorganizowania biegu jako formy uczczenia pamięci o gen. Tadeuszu Buku, byłym dowódcy Wojsk Lądowych, zrodził się w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Gen. Buk dowodził nią w latach 2002-2005. Początkowo uczestnikami sztafety byli żołnierze tylko 34. BKP, ale z czasem ich grono powiększyło się o przedstawicieli innych jednostek.

Sztafeta Pamięci ma swoją symbolikę. Wyrusza 10 kwietnia ze Spały, gdzie znajduje się grób gen. Buka. Nie jest to data przypadkowa, bo patron sztafety zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. Po 400-kilometrowym biegu, 22 kwietnia żołnierze dotrą do koszar 34. BKP. I tu kolejna symbolika: 22 kwietnia przypada święto tej jednostki.

Od początku trasa sztafety wiedzie m.in. przez Błaszki, gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna o wojskowych tradycjach: w placówce działa Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego. Co roku uczniowie uroczyście witają biegaczy i przyłączają się do nich, dokonując symbolicznego wprowadzenia, a potem wyprowadzenia z Błaszek. Tak było również w tym roku. – Biegaczy powitaliśmy przed szkołą i powitanie to było jednocześnie pożegnaniem, bo uczestnicy sztafety byli z nami tylko chwilę – mówi dyrektor placówki Jadwiga Napieralska. Pamiątkami po spotkaniu są zdjęcia wpisy do szkolnej księgi pamiątkowej.

T.O.

2  3

4  5

6  7

9  8

10  11

12  13