^ Powrót na górę

 

 

Mobilni nauczyciele SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu – Elżbieta Bartodziej, Justyna Jasianek, Marzena Szczuko, Jacek Gotkowicz i Rafał Kuchnicki – zdobywali nowe doświadczenia zawodowe w portugalskiej instytucji partnerskiej: Escolas Alexandre Herculano w Porto.

Wyjazd odbył się w drugiej połowie kwietnia w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792).

Głównym celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat edukacji włączającej w Portugalii poprzez tzw. job shadowing, czyli poznawanie pracy na określonym stanowisku. Przez kilka dni nauczyciele SOSW obserwowali m.in. zajęcia z uczniami z autyzmem, niepełnosprawnymi intelektualnie, niesłyszącymi, sesję logopedyczną, hydroterapię, zajęcia z gotowania, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w klasach, naukę języka ojczystego i pracę z dziećmi młodszymi. Analizowali także różne sytuacje edukacyjne w kontekście terapeutycznym, dydaktycznym i wychowawczym.

Głównym aspektem wizyty było zaobserwowanie rozwiązań integracji uczniów z różnymi deficytami, niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, zastosowanych w portugalskim systemie edukacyjnym. Nauczyciele wymieniali się doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową, porównywali, doszukiwali się podobieństw i różnic w systemie edukacji w Polsce i Portugalii.

Podczas spotkania odbyła się również kontrola projektu, zrealizowana przez dwie pracownice Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Osoby kontrolujące projekt spędziły cały dzień z uczestnikami zajęć, biorąc udział w zaplanowanych do realizacji aktywnościach. Przeprowadziły również wywiady z uczestnikami, tłumaczkami oraz dyrektorem szkoły goszczącej, Manuelem Limą. Wyniki kontroli będą znane niebawem.

T.O.

1  2

4  5