^ Powrót na górę

 

 

Młodzież z Błaszek trzecia na przeglądzie musztry

Rozmiar tekstu:

blaszki
Uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach zajęli III miejsce w V Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych Sieradz 2017. Umundurowana młodzież rywalizowała w koszarach 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Młodzież z LO w Błaszkach wróciła z przeglądu nie tylko z pucharem i dyplomem za III miejsce, ale również z nagrodą indywidualną dla jednego z uczniów – Tomasz Nowaka.

Jurorzy oceniali uczniów w trzech konkurencjach:

- programie obowiązkowym, w którym zespoły musiały wykonać zadania określone w wylosowanym teście,

- programie dowolnym, czyli 10-minutowym pokazie, opartym na musztrze paradnej,

- konkursie piosenki marszowej, polegającym na wejściu na plac i zejściu z niego ze śpiewem; w konkurencji tej ocenie podlegał nie tylko sam śpiew, ale również zachowanie uczniów w szyku.

Najwyższe noty za występ zebrał zespół Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie. Drużyna ta będzie reprezentować województwo łódzkie w finale centralnym Przeglądu Musztry Klas Mundurowych.

Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP, a jego celem jest popularyzacja klas mundurowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży. Organizatorem przedsięwzięcia na poziomie województwa łódzkiego jest Kuratorium Oświaty w Łodzi we współpracy z jednostką wojskową z Sieradza.

Klasa mundurowa LO w Blaszkach liczy obecnie 14 osób. Od lutego 2017 roku ZSP współpracuje ze służbami mundurowymi powiatu sieradzkiego. Dzięki porozumieniu, podpisanemu przez dyrektor szkoły Jadwigę Napieralską z szefami jednostek policji, wojska i służby więziennej, uczniowie mają możliwość poznawania specyfiki pracy w tych służbach. Standardowy program nauczania LO uzupełniają zajęcia dodatkowe z ratownictwa medycznego, strzelania, musztry i bezpieczeństwa wewnętrznego.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  9