^ Powrót na górę

 

 

Dobre praktyki w „Erasmus+”

Rozmiar tekstu:

sosw
Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3 w Sieradzu poznali dobre praktyki projektów „Erasmus+”.

W trakcie spotkania zaprezentowano założenia projektu i przedstawiono jego rezultaty. Odbył się również premierowy pokaz filmu promocyjnego TBJU. Przedstawiono dobre praktyki, wypracowane w ciągu 2 lat. Zapoznano uczestników z metodami, technikami pracy nauczycieli w krajach partnerskich. Koordynator projektu „Zaprogramuj swoją przyszłość”, realizowanego w ramach programu „Erasmus+” w Gimnazjum nr 3 – Michał Sitarek – zapoznał zebranych z głównymi założeniami działań oraz refleksjami z realizacji projektu, realizowanego w tej placówce.

Uczestnicy projektu „SOSW w Sieradzu jako centrum szkoleniowo-doradcze z zakresu edukacji włączającej czerpiące z doświadczeń europejskich” w ramach projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój podzielili się swoimi doświadczeniami z kursów w krajach europejskich.

Zebrani nauczyciele zgodzili się co do tego, że należałoby zorganizować podobne spotkania, poświęcone zasadom aplikowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Agencję Narodową.

T.O.

1  3

4  5