Zagraniczne praktyki zawodowe ZSP nr 2

Rozmiar tekstu:

zsp2
Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu uczyła się zawodu za granicą. 30 uczniów trzech techników odbyła 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Bolonii i na Malcie. Na wyjazd szkoła pozyskała 74 350 euro dofinansowania.

– Praktyki zostały zorganizowane w ramach projektu „EuroVET”. Na jego realizację pozyskaliśmy środki z unijnego programu „Erasmus+”, koordynowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – wyjaśnia Magdalena Marciniak, dyrektor ZSP nr 2. Złożony przez szkołę wniosek dotyczył sektora „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Zdobył 98 punktów na 100 możliwych.

Zagraniczne przygotowanie zawodowe odbyli uczniowie trzecich klas techników kształcących w zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. – Młodzież pracowała w swoich zawodach. Oprócz tego realizowała przygotowany specjalnie dla niej program kulturowy, polegający na poznawaniu atrakcji turystycznych Florencji i Wenecji we Włoszech oraz wyspy Gozo i Comino na Malcie – wyjaśnia Marek Prokopowicz, zewnętrzny koordynator projektu.

Za wykonywane obowiązki każda osoba dostawała 70 euro tygodniowo kieszonkowego. Pieniądze te stanowiły budżet grupy, przeznaczony na utrzymanie. Pobyt we Włoszech i na Malcie był więc dla młodzieży jednocześnie i nauką zawodu, i lekcją gospodarowania pieniędzmi.

T.O.

1  2

4  5

6  7