Warsztaty z edukacji włączającej

Rozmiar tekstu:

sosw
Zbliża się koniec roku szkolnego, a nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu intensywnie się szkolą. Czerwiec jest miesiącem kolejnego spotkania w projekcie „SOSW w Sieradzu jako centrum szkoleniowo-doradcze z zakresu edukacji włączającej, czerpiące z doświadczeń europejskich”.

Szkolenie nosiło tytuł „Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving”. Zostało zorganizowane przez grecką instytucję szkolącą IDEC SA. Wiedzę z zakresu edukacji włączającej oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki pogłębiało pięć nauczycielek SOSW: Katarzyna Dawid-Jędrysiak, Lilianna Krystkiewicz, Agnieszka Maślak, Marlena Oleszczyk i Katarzyna Piaskowska.

Na warsztatach i wykładach nauczyciele, podzieleni na międzynarodowe grupy, tworzyli indywidualne programy edukacyjne, analizowali trudne przypadki, poznawali nowe metody pracy oraz style, strategie i teorie uczenia się. Ponadto prowadząca szkolenie zaprezentowała przykłady gier i ćwiczeń, które można wykorzystać z uczniami w klasie; przeanalizowała dane statystyczne, dotyczące edukacji włączającej w karach europejskich oraz przybliżyła modele współpracy z rodzicami i instytucjami odpowiedzialnymi za sferę socjalno-bytową ucznia z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce.

Oprócz grupy z SOSW, w szkoleniu wzięli również udział nauczyciele z Niemiec, Litwy, Rumunii i Finlandii.

T.O.

1  2

3  5