^ Powrót na górę

 

 

Kolejny projekt z „Erasmus+” w SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
Pierwszego dnia września Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu rozpoczął realizację projektu „Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich”.

Projekt ten współfinansowany jest w ramach programu unijnego „Erasmus+” (Kształcenie i szkolenie zawodowe). Na jego realizację sieradzki SOSW pozyskał dofinansowanie w wysokości 12 980 euro (nr umowy 2017-1-PL01-KA102-036209).

Celem projektu „Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich” jest modyfikacja istniejących rozwiązań stosowanych w SOSW w zakresie zapobiegania zjawisku przedwczesnego kończenia szkoły przez niepełnosprawnych uczniów. Nauczyciele szkoły zawodowej opracują i wdrożą program naprawczy, korzystając z doświadczeń europejskich. Ze względu na reformę systemu oświaty, zakładającą m.in. likwidację zasadniczych szkół zawodowych i powołanie w ich miejsce szkół branżowych, projektem zostaną objęci również nauczyciele i uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 SOSW w Sieradzu.

Projekt ma wpłynąć na zwiększenie mobilności zawodowej kadry edukacyjnej oraz podnieść kompetencje nauczycieli poprzez zdobycie nowych umiejętności związanych z minimalizowaniem zjawiska przedwczesnego kończenia edukacji.

Reazlizacja projektu potrwa do 31 maja 2018 roku.

T.O.