^ Powrót na górę

 

 

Stypendyści PRM pojadą do Warszawy

Rozmiar tekstu:

powiat logo
Czworo uczniów sieradzkich szkół ponadgimnazjalnych będzie reprezentować województwo łódzkie na środowej uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015.

Wojciech Okoński z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka, Jakub Fołta z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, Tomasz Nowicki z technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Kinga Tępowska z technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu zostali zaproszeni do kancelarii premiera jako jedyni z województwa. – Co roku Kuratorium Oświaty typuje powiat, który wysyła swoich przedstawicieli na uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Należy to traktować jak formę wyróżnienia, bo reprezentują oni jednocześnie województwo – wyjaśnia Grzegorz Pietrucha, dyrektor I LO w Sieradzu.

W tym roku do roli tej wyznaczony został powiat sieradzki. Dlatego 5 listopada o godz. 11 w kancelarii premiera to właśnie uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat jako jedyni z województwa łódzkiego pojadą do Warszawy.

Zgodnie z art. 90h Ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty, „Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre”.

T.O.