^ Powrót na górę

 

 

Uczniowie „Mechanika” oddają krew

Rozmiar tekstu:

zsp1
Trzydzieścioro troje uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu oddało krew w ramach akcji przeprowadzonej we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Współpraca „Mechanika” z RCKiK trwa nieprzerwanie od listopada 2008 roku. Przez tych 9 lat 443 uczniów oddało łącznie 199 litrów krwi. Szkolne akcje honorowego krwiodawstwa koordynuje koło Polskiego Czerwonego Krzyża, działające pod opieką nauczycielek – Lidii Pawlik i Aleksandry Adamczewskiej.

– Równocześnie z honorowym krwiodawstwem niejednokrotnie włączaliśmy się do pomocy na rzecz osób chorych ze środowiska lokalnego i szkolnego. Wielu spośród naszych wolontariuszy wyraziło chęć wsparcia, podpisując deklarację i oddając krew na ich rzecz – mówi Justyna Gmerek, p.o. dyrektor ZSP Nr 1.

Przy okazji zbiórek krwi dyrekcja „Mechanika” organizuje dla uczniów spotkania z przedstawicielami służb medycznych, mające przybliżyć młodym ludziom ideę honorowego krwiodawstwa. Tuż przed październikową akcją przekonywała do niego Dagmara Kaźmierska z łódzkiego RCKiK. Podczas jej wystąpienia przyszli krwiodawcy dowiedzieli się m.in. ile krwi potrzeba, by ocalić życie, komu może być potrzebna krew, jak się przygotować do oddania krwi i jak się zachować po jej oddaniu.

Prelekcji Dagmary Kaźmierskiej wysłuchało ponad 100 uczniów i nauczycieli. Ta wysoka frekwencja z pewnością przełożyła się na przeprowadzoną trzy dni później akcję krwiodawstwa, do której przyłączyło się 33 uczniów „Mechanika”.

Szkolne koło PCK zaplanowało już kolejne zbiórki krwi. Młodzież ZSP Nr 1 będzie się nią dzielić 19 lutego i 18 kwietnia 2018 roku.

T.O.

1  2

3  4

5  7