^ Powrót na górę

 

 

Hiszpańskie doświadczenia nauczycielek SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
Pięć nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu – Izabela Jabłońska, Lidia Łuszczek, Anna Piechowiak, Lilla Ubycha-Chwalęcka i Agnieszka Maślak – skorzystało z hiszpańskich doświadczeń w zakresie prewencji przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością.

Nauczycielki odwiedziły placówkę Hurtado de Mendoza w ramach projektu „Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich”, realizowanego z programu „Erasmus+” (Kształcenie i szkolenia zawodowe).

Oprócz Hurtado de Mendoza, uczestniczki wyjazdu odwiedziły Federacion Provincial de empresas de Hosteleria y Turismo de Granada, biuro turystyczne Emycet oraz restauracje Jardines de Zoraya i Milagrosa Irreverente. Obserwowały, jak uczniowie uczą się i doskonalą zawodowo poprzez zajęcia gastronomiczne, turystyczne, komputerowe oraz praktyki w zakładach pracy. Przyglądając się zajęciom w placówkach gastronomicznych, poznały nowe metody i techniki pracy oraz bogate zaplecze gastronomiczne. Zaobserwowały, że dużą wagę przykłada się tam do działań wprowadzających osoby niepełnosprawne na rynek pracy oraz ich usamodzielnienie.

Hiszpańscy gospodarze zapoznali je również z organizacją zakładania własnych działalności gastronomicznych, źródłami ich finansowania i przepisami prawnymi.

T.O.

1  2

3  4