Gratulacje dla nauczycieli mianowanych

Rozmiar tekstu:

nauczyciele
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior wręczył sześciorgu nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych powiatu nominacje na stopień nauczyciela mianowanego.

Dotychczas byli nauczycielami kontraktowymi. Pod koniec sierpnia pomyślnie zdali egzaminy na kolejny stopień zawodowy. Teraz, zanim zostaną nauczycielami dyplomowanymi, mają przed sobą cztery lata nieprzerwanej pracy, bo dopiero po tym okresie nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (wyróżniająca ocena pracy skraca ten okres o połowę).

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Gratulacje i podziękowania nowym nauczycielom mianowanym złożyli: starosta sieradzki Mariusz Bądzior i naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Józef Jura. Nominacje otrzymali:

Marcin Szymczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach (religia),

Szymon Czyż z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu (przedmioty zawodowe, język angielski),

Michał Świniarski z Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (praktyczna nauka zawodu),

Anna Ciupa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie (geografia, oligofrenopedagogika),

Anna Gaj ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sieradzu (kształcenie zintegrowane, nauczanie indywidualne, oligofrenopedagogika),

Bartosz Świniarski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sieradzu (fizjoterapia, oligofrenopedagogika).

T.O.

1  2

3  4

5  6

8  9