^ Powrót na górę

 

 

Dobry zawód kluczem do sukcesu

Rozmiar tekstu:

zsp1
Pierwszego września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu ruszyła realizacja projektu „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”. 232 uczniów 10 kierunków techników będzie miało m.in. dodatkowe zajęcia praktyczne, staże i doradztwo zawodowe.

Projektem zostaną objęci uczniowie kierunków: technik architektury krajobrazu, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik geodeta, technik elektryk, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik ochrony środowiska i technik informatyk. Udział w nim weźmie również 15 nauczycieli kształcenia zawodowego. Część środków przewidzianych na realizację projektu zostanie także przeznaczona na doposażenie pracowni.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to niecałe 2,5 mln zł, z czego kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 2,2 mln. Projekt rozpisany jest na dwa lata. Jego realizacja rozpoczęła się 1 września 2018 i potrwa do 31 sierpnia 2020 r.

T.O.