^ Powrót na górę

 

 

Kolejny projekt z Erasmusa w SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu kontynuują pracę nad zapobieganiem przedwczesnemu kończeniu nauki przez uczniów. Celowi temu służy druga edycja projektu, finansowanego z europejskiego programu Erasmus+.

Jest to kontynuacja działań, podjętych przez SOSW w ubiegłym roku szkolnym. Ich ciągłość zapewniło pozyskanie przez placówkę prawie 39 tys. euro dofinansowania z Unii Europejskiej (nr umowy: 2018-1-PL01-KA101-049152).

Projekt nosi nazwę „Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II”. Jego celem jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą tak zmodyfikować działające w SOSW rozwiązania, by możliwie najmniej uczniów z niepełnosprawnością kończyło szkołę przed upływem czasu przewidzianego na naukę.

T.O.