^ Powrót na górę

 

 

Nowy projekt edukacyjny w CEZ

Rozmiar tekstu:

cez
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu chce jeszcze lepiej przygotowywać swoich uczniów do przyszłej pracy zawodowej. Dlatego przez najbliższe dwa lata realizować będzie projekt „Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca”.

CEZ zapewni młodzieży dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz możliwość uzyskania uprawnień zawodowych. Ponadto w ramach projektu placówka doposaży swoje pracownie w nowoczesny sprzęt, który po zakończeniu działań projektowych pozostanie na jej wyposażeniu. Za pieniądze z projektu zostaną zakupione m.in.: tester diagnostyczny o wartości 94 tys. zł, tester napędów hybrydowych (4,1 tys.), nagrzewnica indukcyjna (7,8 tys.), tokarka (61,5 tys.), frezarka (44,5 tys.) oraz mnóstwo drobniejszych urządzeń i narzędzi.

Całkowita wartość projektu to 1 778 795,53 zł. Z tego 1 600 915,97 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020. Różnica to wkład własny CEZ.

Na projekt złoży się 10 zadań:

Zadanie1:

Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ, umożliwiające uczniom z kierunku Technik odnawialnych źródeł energetyki odnawialnej, Technik urządzeń sanitarnych oraz Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zadanie 2:

Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskanie kwalifikacji spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunków: Technik pojazdów samochodowych, Technik mechanik, Technik mechatronik, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter mechanik, Murarz tynkarz, uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz nabywanie kwalifikacji.

Zadanie 3:

Mechatronika – technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ, umożliwiające uczniom z kierunków Technik mechatronik oraz Monter mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zadanie 4:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zadanie 5:

Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć specjalistycznych, prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ, umożliwiające uczniom z kierunku Technik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych i Elektromechanik pojazdów samochodowych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zadanie 6:

Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ, umożliwiające uczniom z kierunków Technik budownictwa, Murarz-tynkarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Technik urządzeń sanitarnych oraz Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zadanie 7:

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ, umożliwiające uczniom z kierunków Technik elektryk, Technik energetyk oraz Elektryk, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zadanie 8:

Organizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami.

Zadanie 9:

Wyposażenie/doposażenie pracowni dla zawodów Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik elektryk oraz Technik mechatronik w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego.

Zadanie 10:

Wyposażenie/doposażenie pracowni dla zawodów Blacharz samochodowy, Ślusarz, Lakiernik, Technik pojazdów samochodowych oraz Technik budownictwa, w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego oraz zwiększanie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

T.O.