Stypendia dla najzdolniejszych z „Mechanika”

Rozmiar tekstu:

zsp1
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (41 osób) zostali laureatami projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Wyróżniona w ten sposób młodzież w roku szkolnym 2018/2019 otrzyma stypendia (po 6 tys. zł dla każdego ucznia) na rozwój zawodowy.

„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” to projekt realizowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jego celem jest wspieranie rozwoju zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych (mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Aby zdobyć stypendium, należało wykazać się średnią ocen z przedmiotów zawodowych nie niższą niż 4,5. Na ocenę merytoryczną wniosków wpływ miały również kierunki, w jakich kształci się młodzież. Pod uwagę brano też fakt, czy dany zawód jest deficytowy, czy nie, i czy wpisuje się on w Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.

Dzięki projektowi „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”, uczniowie, pod opieką nauczycieli, mogą rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Stypendyści z „Mechanika” uczą się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik mechatronik.

T.O.